BRIEF AN DIE SCHAUSPIELER (Lettre aux acteurs)


BRIEF AN DIE SCHAUSPIELER, und FUR LOUIS DE FUNES, traduction de Katja Douvier et Léopold von Verschuer, avec une post-face de C.Bernd Sucher, "Am Anfang war das Wort", Allemagne, Berlin, Alexander Verlag, 1998