CARTA ALS ACTORS (Lettre aux acteurs)


Editorial Empùries, Espagne, Barcelone, 1993

CARTA ALS ACTORS, seguida de PER A LOUIS DE FUNES, traduction catalane de Vincenç Altaio et Patrick Gifreu, Espagne, Barcelone, Editorial Empùries, 1993.